Informilo n-ro81 (Junio 2004) de Monda Fonduso de Solidareco Kontraŭ la Malsato


Enhavo je la fino

pdf - formato (latin-3)

antaŭaj numeroj

Vojkruciĝe

Monda Fonduso atingas nun kruciĝon de vojoj.

Per rebato de la sukceso, pro tio ke kreskanta nombro da grupoj, interalie afrikaj, atendas ricevi financadon ebligantan ilin starigi sian projekton, dum pli kaj pli malfacilas kontentigi ilin en la dezirataj tempoj (v.artikolon de la kasisto, paĝo 8) la agadeco de Monda Fonduso evoluas en medio, kiu vigle ŝanĝiĝis ekde ĝia kreado en 1982.

Tiu medio estas unue tiu de la ekonomia terglobiĝo, (ankoraŭ) ne akompanata de la politika tutmondiĝo, kiun ni dezirege alvokis ekde la komenco de Monda Fonduso.

Poste ĝi estas tiu de la stariĝo de mondcivitana konscienco, kiu ekde Rio 92 instigis pli kaj pli oftajn kaj fortajn aranĝadojn okaze de la grandaj konferencoj de la UN-filioj, de la eksterleĝaj kulminkonferencoj de la riĉaj ŝtatoj, de la traktadoj de la ciklo de Urugvaj-rondo kaj de MOK , de la kunvenoj de la Internaciaj Monaj Institucioj, ktp. kaj kiuj atingas sian kulminon per la multiĝo de la socialaj forumoj iniciatitaj en Porto Alegre.

Konsekvence ĝi estas aserto de la postuloj de internacia solidareco, kies agantoj, tra asociaroj pli kaj pli larĝaj kaj kunordigataj je landaj, kontinentaj kaj monda niveloj, profunde modifis siajn proprajn agadajn manierojn kaj kampojn, sian organizadon kaj siajn partnerecojn.

Konstatendas, ke Monda Fonduso, kiu komence estis je la pinto de la solidara penso kaj en siaj celoj kaj en sia agadmaniero, estas pli malpli reatingita de la eventoj, interalie pri la respondoj tage farendaj al la multaj niveloj de forperdo, daŭre estigata de la kuranta liberala terglobiĝo. (V. la kazon de la kongelitaj kokidaĵoj, paĝo 4). Tiu forperdado necesigas, por ĝin malhelpi, multformajn reagojn per intervenaj manieroj senĉese repripensendaj.

Tio, ne ĉar Monda Fonduso estas preterpasita laŭ la celoj, sed ĝia mutualista agadmaniero, kiu restas fundamente noviga, ne kongruas kun la momentaj bolantaj postuloj de la internacia solidareco. Nu impeteco, noveco kaj ĉefe la ĝusta kongrueco kun la momentaj problemoj povas levi la intereson de la civitanoj. Eble tie ĉi kuŝas la relativa malpliiĝo de nia membraro en riĉaj regionoj, kiu grave limigas niajn monajn rimedojn : la fruaj membroj, daŭre fidelaj, iom post iom malaperas, kaj la novaj ne ĉiam trovas en nia oferto ion por kontentigi ilian agademon.

Ne neante siajn valorojn, Monda Fonduso devas aliĝi al tiu bonvena impeto kaj akompani ĝin, se ne ĝi restos sur la vojrando. Ĝi jam ekpaŝis en tiu senco per aliĝo al grandaj asociaroj kiel CEIP aŭ SUD al kiuj ĝi alportas nekonvencian vidmanieron al la aferoj, el kiuj ĝi tiras konsiderindan sumon da informoj, kaj kies kampanjojn ĝi partoprenas. Sed tio ne sufiĉas, ĉar nur per la proksimeco de la civitanoj kaj la kunlaborado kun aliuloj stariĝas konateco utila al sufiĉa disvolviĝo.

Du strategiaj celoj povas gvidi tiun malfermecan konduton :

Seminario pri la efikoj de la amasa kaj ne kontrolata importado
de kongelitaj kokidaĵoj en Kamerunion.


(dosiero n-ro 00.01.BF)


enhavo

RICEVITAJ KOTIZOJ kaj DONACOJ (en Eŭroj)

Marto 2004 :

1 163 €

Aprilo 2004:

3 131 €

Majo 2004 :

2 735 €

 

 

Monda Fonduso de Solidareco Kontraŭ la Malsato proponas al vi la organizadon de nova formo de transnacia solidareco, por respektaj interhomaj rilatoj, por medioindulgaj agadoj.

Vera esprimo de la mondcivitaneco, tiu solidareco partoprenas en la iompostioma starigado de plu justa mondo, kun rilatoj fonditaj sur mondnivele garantiata juro.

Globidar

Oficiala heroldo de Monda Fonduso


NOTOJ

  1. Por pliaj informoj pri tiu kunveno, skribu al Daniel Durand. Adreso de la bulteno.

vidu la liston de niaj mallongigoj


Traduknotoj

La tradukinto atendas viajn demandojn kaj rimarkojn ! 


MONDA SOLIDARECO estas eldonita en Esperanto kaj franca lingvo papere kaj rete
rete, en Esperanto :
la tuto; en franca : laŭ temoj

Abono : 5,00 €

Redakcia komitato :Abdoulaye Hotto, Alain Bal, Alain Cavelier, Danièle Charier, Odile kaj Daniel Durand, Bernard Muet,

Elfrancigis : Daniel Durand

Lingvon kontrolis : Sabine Hauge

Eldonestro : Daniel Durand

 

MONDA SOLIDARECO
Les Nids
FR 49190 St-AUBIN-DE-LUIGNE (Francio)

La Mondcivitana kiosko- MFSKM 

ENHAVO :

  

enhavo


 FMS, Ruelle Haute, FR 21120 GEMEAUX