plan de cette partie du site - autres langues - sommaire

Registre de Ciutadans del Món - Assemblea - Congrés dels Pobles

Esperanto

Français

English

Español

Resum - Funció - La institució - Estructures generals - Territoris - Edició
La institució

La institució REGISTRE DELS CIUTADANS DEL MÓN (RCM), fundada el 1949, està constituïda per tots els responsables del Registre (membres ordinaris) i pels voluntaris (membres associats).

Membres del Consell d'Administració Federal:

Thierry Botétémé, Peter Davidse, Daniel Durand, Claudine Fischer, Ursula Grattapaglia, Marie-Françoise Lamperti, Alain Noël Njiokem Nkwatchou, Roger Winterhalter

L'oficina del Centre de Registre és a París.
66 boulevard Vincent Auriol, 75013 - Paris.
Reunions del Registre de Ciutadans del Món (vegeu l'agenda Ascop)

Els CENTRES DE REGISTRE, creats pel Registre de Ciutadans del Món (RCM), donen a conèixer les tesis mundialistes, lliuren les targetes per als qui desitgen tenir la seva credencial com a Ciutadà del món, i difonen un butlletí d'informació particular o el del RCM.

Si no hi ha un Centre de Registre, els ciutadans del món poden, de forma aïllada, exercir la tasca en qualitat de "corresponsals" del RCM.

Llista completa de "centres" i de "corresponsals"

Per a més detalls, vegeu les Estructures generals

www.recim.org és el lloc web oficial del Registre dels Ciutadans del Món

Sobre el lloc web