ruelle Haute, 21120 GEMEAUX, Francio

La Mondcivitana kiosko

 MONDA SOLIDARECO
KONTRAŬ LA MALSATO

3 manieroj por partopreni (kumuleblaj) :

 • aboni la kvaronjaran gazeton MONDA SOLIDARECO
  (jare por 5 EUR aŭ 5 US$ aŭ ekvivalento)
 • donaci
 • aniĝi, tio estas :
  • sin devontigi pagi kiel tutmondan solidarecon kontraŭ la malsato jaran kotizon, kies sumon oni mem taksas.(Printu la ĉi postan formulon, informu kaj subskribu ĝin)
  • ekhavi la membrecajn rajtojn
  • partopreni en universala asocio, kies 900 unuaj membroj, disaj tra la mondo, estas interligitaj per sia deziro aŭ sia volo iam vidi juron anstataŭi bonkorecon.
   Ni bezonas esti multnombraj. Ni bezonas el ĉiu.


globenet - hejmpaĝo

 

aliaj lingvoj

 

enhavo

 

Sendi mesaĝon

 

Niaj retligiloj

 

Novajxletero

 

Helpu nin !

 MIA PARTOPRENO

MI,

FAMILIA kaj PERSONA NOMOJ___________________________________________

NASKIĜJARO____________ (la rajto voĉdoni validas je 16a-j)

loĝeja ADRESO:_____________________________________________________________

poŝta ADRESO (se malsama) :__________________________________________________

POŜTA KODO __________URBO:___________________________LANDO:______________

deziras aliĝi al MONDA SOLIDARECO DE SOLIDARECO KONTRAŬ LA MALSATO. Profite al la tutmonda solidareco kontraŭ la malsato, mi devontigas min pagi la minimuman jaran sumon de [US$] [EUR] [CHF] [GBP] [SEK] [CFA-F] ______________

ekde tiu tago :.. / .. / 2016,

subskribo,

 

Vi povas

Monda Solidareco
Les Nids
49190 St-Aubin de Luigné
Francio

Eblaj pagmanieroj:

 • per banka aŭ poŝta ĉeko al MSM-Monda Solidareco
  en Eŭroj per ĉekoj eldonitaj sur francaj bankoj
 • per ĝiro al la UEAFEL-kontoj : mfsk-g
 • per banka karto aù konto Paypal (alklaku la butonon )

   
 • Ni ankaŭ konsentas pri monbiletoj en simpla (ne registrita) koverto.
 • Ekzistas eblecoj rekte pagi en Togolando, Benino, Senegalio kaj Burkinio ĉe la konvenciitaj partneroj